• Kadra

     • Dyrekcja

     • DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ 

      W IŃSKU

       

      mgr Jolanta Dziemiańczyk

      edukacja i rewalidacja, pedagogika, 

      edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

      zarządzanie oświatą, kinezjologia edukacyjna 

       

       

      WICEDYREKTOR  ZESPOŁU SZKÓŁ

      W IŃSKU

       

      mgr Dorota Lemieszko

      filologia polska, terapia i diagnoza pedagogiczna,

      logopedia, zarządzanie oświatą